Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 173
  • ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 2MÔN : TIẾNG VIỆTNĂM HỌC : 2015 - 2016Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn bài "Phần thưởng". Tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt lớp 2 tập 1A, trang 22.2. Điền vào chỗ trống ng hay ngh? - …..ày tháng ...
  • Đề thi giáo viên dạy giỏi tiểu học (môn Thể dục)Đề thi chọn giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện năm học: 2010 2011 Môn: thể dục (Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề) Phần 1: Nhận thức chung về chủ trơng, đờng lối, định hớng đổi ...
  • ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ( TUẦN 34) NĂM HỌC 2012 - 2013Môn: Toán - TV Lớp 1(Thời gian làm bài: 15 phút) 1.GV đọc cho học sinh viết bài: Hoa sen 2. GV đọc hs viết: đường gồ ghề, con ghẹ, nghề nông, tủ gỗ lim, nghe nhạc, ngôi nhà. 3. ...
  • ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ( TUẦN 32) NĂM HỌC 2012 - 2013Môn: Toán - TV Lớp 1(Thời gian làm bài: 15 phút) 1.GV đọc cho học sinh viết: ngay ngắn, đàn hươu, rẻ quạt, ngượng nghịu, Bác Hồ trò chuyện với các bạn thiếu nhi ...
  • ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ( TUẦN 32) NĂM HỌC 2012 - 2013Môn: Toán - TV Lớp 1(Thời gian làm bài: 15 phút) 1.GV đọc cho học sinh viết: ngay ngắn, đàn hươu, rẻ quạt, ngượng nghịu, Bác Hồ trò chuyện với các bạn thiếu nhi ...
  • ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ( TUẦN 29) NĂM HỌC 2012 - 2013Môn: Tiếng Việt Lớp 1(Thời gian làm bài: 15 phút) 1.GV đọc cho học sinh viết bài “ Quà của bố” ( khổ thơ 1). 2.Điền vào chỗ chấm :a. g hay gh: bè ….ỗ con … ấu … a tàu ...
Tài nguyên