Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 173
  • Kinh nghiệm: nâng cao hiệu quả khi dạy số thập phân ở chương trình Toán lớp 5.Phần mở đầu: 1. Cơ sở lý luận: Như chúng ta đã biết môn Toán có một vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là môn khoa học nghiên cứu một số mặt của thế giới thực, có một hệ ...
  • Kinh nghiệm: nâng cao hiệu quả khi dạy số thập phân ở chương trình Toán lớp 5.Phần mở đầu: 1. Cơ sở lý luận: Như chúng ta đã biết môn Toán có một vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là môn khoa học nghiên cứu một số mặt của thế giới thực, có một hệ ...
  • A. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng, mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh ...
Tài nguyên